Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Τμ. Σχεδιασμού Δράσεων Καινοτομίας) διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Awareness raising campaign on knowledge valorisation-Greek event” στις 30/11/2023, στο ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις κατευθυντήριες αρχές της Ε.Ε που αφορούν στην αξιοποίηση της γνώσης και τους κώδικες ορθής πρακτικής για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας και την τυποποίηση. Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ειδικό workshop με παρουσίαση καλών πρακτικών από άλλες χώρες καθώς και εκπαιδεύσεις σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και τυποποίησης.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.