Απολογισμός Πεπραγμένων 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΑΖΚ διοργανώνει ή συμμετέχει σε εκδηλώσεις,
πολλές εκ των οποίων είναι εσωτερικές πρωτοβουλίες της.
Οι Δράσεις υλοποιούνται από την ΑΖΚ ως Driver ή ως Partner.

Παρακάτω βρείτε τον σύντομο απολογισμό των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν ανά μήνα από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας για το έτος του 2024.

Επισκεφθείτε το κανάλι μας στο YouTube για να παρακολουθήσετε περισσότερο υλικό.