Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες σχετικά με τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Τι είναι μια Ζώνη Καινοτομίας

Σε όλο τον κόσμο οι Ζώνες Καινοτομίας λειτουργούν ως μαγνήτες  για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις ή τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων επιχειρήσεων...

Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Το Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης αποτελείται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Κολέγια), Θερμοκοιτίδες, Συνεργατικούς Χώρους, Ιδρύματα και Οργανισμούς, Ινστιτούτα Έρευνας...

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

Πληροφορίες σχετικά με την ΑΖΚ 

Τι είναι η ΑΖΚ

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας είναι ο φορέας που έχει αναλάβει την διαχείριση και ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

Διοίκηση 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΖΚ διορίστηκε στις 17/01/2020 και αποτελείται από 6 Τακτικά μέλη με Πρόεδρο τον Δρ. Κυριάκο Λουφάκη.

Η Ομάδα μας

Η Ομάδα της ΑΖΚ αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και το προσωπικό της.

Οι χώροι μας

Οι χώροι της ΑΖΚ έχουν σχεδιαστεί βασισμένοι σε τέσσερις άξονες: την Καινοτομία, την Κοινωνική Ευθύνη, την Παραγωγικότητα και το Περιβάλλον.

Μνημόνια Συνεργασίας

Η ΑΖΚ έχει συνάψει 19 Μνημόνια Συνεργασίας με φορείς ερευνητικούς και στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης της ΑΖΚ για τα έτη 2012-2020

Νομοθεσία

Σχετική Νομοθεσία της ΑΖΚ, από την Ίδρυση μέχρι και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Media Kit

Λογότυπα της ΑΖΚ και των δράσεων της για χρήση τους σε δημοσιεύσεις. 

 

 

Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

 

Τι είναι μια Ζώνη Καινοτομίας

Σε όλο τον κόσμο οι Ζώνες Καινοτομίας λειτουργούν ως μαγνήτες  για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις ή τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων επιχειρήσεων...

Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Το Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης αποτελείται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Κολέγια), Θερμοκοιτίδες, Συνεργατικούς Χώρους, Ιδρύματα και Οργανισμούς, Ινστιτούτα Έρευνας...

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

Πληροφορίες σχετικά με την ΑΖΚ 

Τι είναι η ΑΖΚ

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας είναι ο φορέας που έχει αναλάβει την διαχείριση και ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

Διοίκηση 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΖΚ διορίστηκε στις 23/02/2023 και αποτελείται από 6 Τακτικά μέλη με Πρόεδρο τον Καθ. Παναγιώτη Κετικίδη.

Η Ομάδα μας

Η Ομάδα της ΑΖΚ αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και το προσωπικό της.

Οι χώροι μας

Οι χώροι της ΑΖΚ έχουν σχεδιαστεί βασισμένοι σε τέσσερις άξονες: την Καινοτομία, την Κοινωνική Ευθύνη, την Παραγωγικότητα και το Περιβάλλον.

Μνημόνια Συνεργασίας

Η ΑΖΚ έχει συνάψει 19 Μνημόνια Συνεργασίας με φορείς ερευνητικούς και στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης της ΑΖΚ για τα έτη 2012-2023

Νομοθεσία

Σχετική Νομοθεσία της ΑΖΚ, από την Ίδρυση μέχρι και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.