Καινοτομούμε για να χτίσουμε το μέλλον

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας δημιουργεί το 1ο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Αγροδιατροφή!

sun_flowers_image

Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Αγροδιατροφή 

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας προχωρά στη χωροθέτηση και πολεοδόμηση για τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Αγροδιατροφή σε παραχωρηθείσα έκταση 60 στρεμμάτων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης εντός της Ζώνης Καινοτομίας και συγκεκριμένα σε τμήμα του αγροτεμαχίου 696 (ΚΑΕΚ 190432703005) του αγροκτήματος Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΠΟΥ

Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σε έκταση 60 στρεμμάτων, εντός της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης σε τμήμα του αγροτεμαχίου 696 (ΚΑΕΚ 190432703005).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η έκταση παραχωρήθηκε για 25 έτη στην ΑΖΚ με δυνατότητα παράτασης 10 έτη (2049), με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2184/108826/01-09-2014, ΑΔΑ ΒΧ68Β-Ε6Δ)