19
Μνημόνια Συνεργασίας της ΑΖΚ 

Με φορείς ερευνητικούς και στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Tα Μνημόνια Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και σε δεκαεννέα (19) ερευνητικούς φορείς και φορείς στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΑΤΕΙΘ, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ΕΚΕΤΑ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας/ΕΣΥΠ, Τεχνόπολη, Θερμοκοιτίδα i4G, Θερμοκοιτίδα Thermi, Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνολογικού Πάρκου, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΒΕ, Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος, Δήμος Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Προξενείο Εσθονίας στη Βόρεια Ελλάδα, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και ΤΕΕ/ΤΚΜ), συμβάλλουν στην προσπάθεια της Θεσσαλονίκης να καταστεί κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πολύ σημαντική πυκνότητα συγκέντρωσης εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών-επιχειρηματικών μονάδων και υποδομών, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης. Με το Μνημόνιο επιβεβαιώνεται η πρόθεση των φορέων να συστρατευθούν υπό την ομπρέλα της ΑΖΚ για την πραγμάτωση του οράματος να καταστεί η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με διεθνή εμβέλεια.

Προστιθέμενη αξία των Μνημονίων με την ΑΖΚ

Με την υπογραφή των Μνημονίων η ΑΖΚ επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε:
Branding

Ανάδειξη της ταυτότητας της (branding) σε διεθνές επίπεδο.

Clustering

Στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα (Clustering) σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων.

Startups

Δημιουργία μιας νέας ροής καινοτομίας με την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων.

Εργαλεία Υποστήριξης

Βέλτιστη αξιοποίηση ή και δημιουργία νέων χρηματοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων των επιχειρήσεων που μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα που μπορούν να διαθέτουν στη διεθνή αγορά.

Πανεπιστήμια
4
Τεχνολογικά Πάρκα
3
Incubators
4
Οργανισμοί
8

Μνημόνια Συνεργασίας