Διοικητικό Συμβούλιο

17/01/2020 – Διορισμός ΔΣ της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με την με αριθμ. 163/14.01.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 24/17.01.2020) και την υπ΄ αριθμ. 870/09.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 207/17.03.2021) διορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. 

Κυριάκος Λουφάκης

Πρόεδρος ΔΣ Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Επιχειρηματίας

Τακτικά Μέλη

Georgios Mylonas

Γεώργιος Μυλωνάς

Τακτικό Μέλος

Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΕ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Chatzidimitriou Giannis

Ιωάννης Χατζηδημητρίου

Τακτικό Μέλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου - Επίτιμο Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Nikolaos Tzollas

Νικόλαος Τζόλλας

Τακτικό Μέλος

Περιφερειακός Σύμβουλος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Dimitris Tzovaras

Δημήτριος Τζοβάρας

Τακτικό Μέλος

Διευθυντής Κ.Δ. και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ως εκπρόσωπος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Papaioannou_Nikos

Νικόλαος Παπαϊωάννου

Τακτικό Μέλος

Πρύτανης του ΑΠΘ και Καθηγητής α' βαθμίδας του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., ως εκπρόσωπος του Α.Π.Θ.

Αναπληρωματικά Μέλη

Χρήστος Γεωργίου

Χρήστος Γεωργίου

Αναπληρωματικό Μέλος του Γεωργίου Μυλωνά

Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ.

Ketikidis Panayiotis

Παναγιώτης Κετικίδης

Αναπληρωματικό Μέλος του Ιωάννη Χατζηδημητρίου

Καθηγητής - Επίτιμο Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ.

Σωκράτης Δωρής

Σωκράτης Δωρής

Αναπληρωματικό Μέλος του Νικολάου Τζόλλα

Περιφερειακός Σύμβουλος

Evangelos Mpekiaris

Ευάγγελος Μπεκιάρης

Αναπληρωματικό Μέλος του Δημητρίου Τζοβάρα

Διευθυντής Ι.Μ.Ε.Τ. και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Panos_Seferlis

Παναγιώτης Σεφερλής

Αναπληρωματικό Μέλος του Νικολάου Παπαϊωάννου

Καθηγητής α' βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.