Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

23/02/2023 – Διορισμός ΔΣ της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.

Διορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. σύμφωνα με την με αριθμ. 22 / 23.02.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Καθ. Παναγιώτης Χ. Κετικίδης

Πρόεδρος ΔΣ Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Αντιπρόεδρος του University of York, Europe Campus, CITY College, υπεύθυνος για την έρευνα και την καινοτομία
Πρόεδρος του Ερευνητικού κέντρου Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (SEERC)
Συν-ιδρυτής του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN)

Τακτικά Μέλη

Georgios Mylonas

Γεώργιος Μυλωνάς

Τακτικό Μέλος

Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΕ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Chatzidimitriou Giannis

Ιωάννης Χατζηδημητρίου

Τακτικό Μέλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου - Επίτιμο Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Όλγα - Χριστίνα Γούλα

Τακτικό Μέλος

Περιφερειακός Σύμβουλος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Dimitris Tzovaras

Δημήτριος Τζοβάρας

Τακτικό Μέλος

Διευθυντής Κ.Δ. και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ως εκπρόσωπος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Papaioannou_Nikos

Νικόλαος Παπαϊωάννου

Τακτικό Μέλος

Πρύτανης του ΑΠΘ και Καθηγητής α' βαθμίδας του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., ως εκπρόσωπος του Α.Π.Θ.

Αναπληρωματικά Μέλη

Χρήστος Γεωργίου

Χρήστος Γεωργίου

Αναπληρωματικό Μέλος του Γεωργίου Μυλωνά

Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ.

Κοσμάς Βάμβαλης

Αναπληρωματικό Μέλος του Ιωάννη Χατζηδημητρίου

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΕ,
Πρόεδρος, EFNMS

Μαγδαληνή Φιλιππιάδου

Αναπληρωματικό Μέλος της Όλγα - Χριστίνα Γούλα

Περιφερειακός Σύμβουλος

Evangelos Mpekiaris

Ευάγγελος Μπεκιάρης

Αναπληρωματικό Μέλος του Δημητρίου Τζοβάρα

Διευθυντής Ι.Μ.Ε.Τ. και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Panos_Seferlis

Παναγιώτης Σεφερλής

Αναπληρωματικό Μέλος του Νικολάου Παπαϊωάννου

Καθηγητής α' βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.