Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus + POWER σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς (5 Πανεπιστήμια και 4 Θερμοκοιτίδες) από Ελλάδα, Ισπανία, Λετονία, Πολωνία και Φινλανδία.

Στόχος του προγράμματος

To πρόγραμμα POWER στόχευε στη δημιουργία ενός βιώσιμου, πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος πρακτικής άσκησης, το οποίο επικεντρωνόταν πρωτίστως στην τοποθέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με υψηλά προσόντα από τα  συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε startups. 

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τοποθετήσεων διαμορφώθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα που διευκόλυνε την αντιστοίχιση μεταξύ προσφερόμενων θέσεων από τις startups και φοιτητών/τριών που επιδίωκαν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

Τα μέλη της κοινοπραξίας POWER έθεσαν φιλόδοξους στόχους που θα επιτευχθούν σε στενή συνεργασία με περισσότερους από 50 συνεργαζόμενους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ και θερμοκοιτίδων.

POWER
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα POWER: 

Website προγράμματος: https://www.power-placements.eu/ 

Που απευθύνεται

Το έργο POWER απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, Πανεπιστήμια, Startups και Θερμοκοιτίδες. 

Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Εξερευνήστε τα ταλέντα σας, μοιραστείτε τις δεξιότητές σας και μάθετε περισσότερα για την επιχειρηματικότητα μέσω πρακτικής εμπειρίας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Πανεπιστήμια

Επωφεληθείτε της ψηφιοποίησης εργαλείων και υπηρεσιών για την διαχείριση τοποθετήσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών και αυξήστε την προβολή των ευκαιριών τοποθέτησης του Πανεπιστημίου σας.

Startups

Συνεργαστείτε με νεαρά ταλέντα από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποκτήστε νέα προοπτική για την επιχείρησή σας και περαιτέρω ανάπτυξη της startup σας. 

Θερμοκοιτίδες

Δυνατότητα συνεργασίας με πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη και διευκόλυνση της περαιτέρω ανάπτυξης της startup κοινότητας.

Τι προσφέρει

Το έργο POWER προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες σε Πανεπιστήμια, Εταιρείες, Θερμοκοιτίδες και Φοιτητές.

Εργαλεία ICT

Δημιουργία ενός συνδεδεμένου συνόλου εργαλείων ICT για πανεπιστήμια και θερμοκοιτίδες για τη διευκόλυνση της προβολής των ευκαιριών τοποθέτησης σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση της συνολικής διαδικασίας διαχείρισης τοποθετήσεων.

Ευκαιρίες Συνεργασίας

Δημιουργία δομημένης συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού και του μη ακαδημαϊκού κόσμου με την αύξηση και διαφοροποίηση των ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και θερμοκοιτίδων.

Επαγγελματική ενδυνάμωση

Διευκόλυνση τοποθετήσεων υψηλού αντίκτυπου που αποσκοπούν τόσο στην ενδυνάμωση των φοιτητών να επιλέξουν την επιχειρηματική πορεία της σταδιοδρομίας, όσο και στην ενίσχυση της νεοσύστατης ανάπτυξης.

Επικοινωνία Startups

POWER