Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας A.E. «ΑΖΚ» είναι:

Ο φορέας που έχει αναλάβει την διαχείριση και ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Ρόλος της ΑΖΚ είναι η ενίσχυση και προβολή της καινοτομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, με έμφαση σε σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος.

Η εταιρεία συστάθηκε με τον νόμο 3489/2006 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας- Θράκης). 

Ειδικότερα, προς την επίτευξη των στόχων της, το στρατηγικό πλάνο της AZK στηρίζεται στους εξής πυλώνες:

  • Χωροθέτηση και πολεοδόμηση για τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Αγροδιατροφή σε παραχωρηθείσα στην ΑΖΚ έκταση 60 στρεμμάτων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
  • Δημιουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς Thess-INTEC.
  • Ανάπτυξη νέας κοιτίδας στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στις νέες εγκαταστάσεις της AZK στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Διαχείριση της προ-θερμοκοιτίδας νεοφυούς επιχειρηματικότητας OK!Thess
  • Διεθνείς συνεργασίες με σκοπό την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.
  • Δημιουργία αντενών δικτύωσης και προβολή της Θεσσαλονίκης ως ένας φιλικός προς την καινοτομία προορισμός Thessaloniki Innovation Friendly Destination (TIFD).