Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 διενεργήθηκε η τρίτη και τελευταία Ημερίδα Smart-AKIS του Ευρωπαϊκού έργου (www.smart-akis.com) με θέμα “Έξυπνες Τεχνολογίες στη Γεωργία – Δυνατότητες Χρηματοδότησης”.

Τι συζητήθηκε στην Ημερίδα Smart-AKIS;

Στο πλαίσιο της ημερίδας δόθηκε η ευκαιρία σε σημαντικούς χρηματοδοτικούς φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να αναδείξουν τα εργαλεία οικονομικής στήριξης νέων καινοτόμων ιδεών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάστηκαν τα προγράμματα στήριξης καινοτόμων ερευνητικών έργων από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, εντοπίζοντας κυρίως το ενδιαφέρον στο πρόγραμμα “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”. Στη συνέχεια, αναλύθηκε το Μέτρο 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει ως σκοπό την δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων σε κομβικούς κλάδους της γεωργίας και ταυτόχρονα την πρόσκληση σε αυτές τις ομάδες να προτείνουν δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας για απτές λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα του χώρου.

Τις δημόσιες πηγές χρηματοδότησης ακολούθησαν το Χρηματιστήριο Αθηνών που ανέδειξε τις μεθόδους που νέες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας του γεωργικού χώρου θα μπορούσαν να αντλήσουν κεφάλαια από τους επενδυτές της χρηματαγοράς και η Εθνική Τράπεζα μέσω του προγράμματος που τρέχει τα τελευταία χρόνια με την επωνυμία Business Seeds. Το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου ανέδειξε την εναλλακτική χρηματοδότηση για την ανάδειξη του γεωργικού τομέα στην περιοχή της Μεσσηνίας, τονίζοντας ότι αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τέλος, ο Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος τόνισε την δυνατότητα συνεργασίας των εταιριών αμιγούς τεχνολογικής κατεύθυνσης με τους ερευνητικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς του χώρου της Γεωργίας.

Ημερίδα Smart-AKIS

Αφού ενημερώθηκε το κοινό σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, ακολούθησαν ερωταπαντήσεις με πολύ θετικά αποτελέσματα, ενώ η Ημερίδα Smart-AKIS συνέχισε με την παρουσίαση ιδεών για ερευνητικά έργα που είχαν αντληθεί από τις προηγούμενες δυο ημερίδες στα Γιαννιτσά Πέλλας και την Νίκαια Λαρίσης, όπου το κοινό έδειξε επίσης σημαντικό ενδιαφέρον.

Το πιο σημαντικό μέρος της ημερίδας ήταν οι τρεις παράλληλες ομάδες εργασίας με θέμα τα πιο σημαντικά αντικείμενα Γεωργίας Ακριβείας που αναδείχθηκαν στις 3 ημερίδες: (1) Μεταβλητή εφαρμογή άρδευσης, (2) Μεταβλητή εφαρμογή Λίπανσης και Φυτοπροστασίας, (3) Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Οι ομάδες είχαν συμμετέχοντες από τον γεωργικό, συμβουλευτικό, ερευνητικό, επιχειρηματικό και χρηματοδοτικό κλάδο, όπου έγινε ανάλυση των ιδεών που παρουσιάστηκαν, ανάδειξη των πιο σημαντικών αποτελεσμάτων που μπορούν να φέρουν και της σειράς εργασιών που θα πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί με επιτυχία ένα ερευνητικό έργο. Επίσης, συζητήθηκε ποιός τύπος χρηματοδότησης θα ταίριαζε στην κάθε περίπτωση.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανέδειξαν το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση της έξυπνης γεωργίας στην Ελλάδα, οι δημόσιες επενδύσεις και τα προγράμματα χρηματοδότησης είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να ξεπερασθεί ο σκόπελος της δυσπιστίας των τελικών χρηστών (Γεωργοί) και να δοθεί η ευκαιρία σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς να λύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και να προχωρήσουμε στη νέα εποχή της Γεωργίας. Επίσης, φάνηκε ότι πρέπει να δημιουργηθούν εντοπισμένες Επιχειρησιακές Ομάδες και να δουλέψουν συλλογικά για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων βάσει τύπου καλλιέργειας, εδαφοκλιματικών παραγόντων και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Η έλλειψη συνεργατικότητας θεωρήθηκε πολύ σημαντικός παράγοντας καθυστέρησης εναρμόνισης με τη τεχνολογική ανάπτυξη στη Γεωργία, αφού οι υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας είναι αρκετά ακριβές και Γεωργοί με μικρές εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να τις αποκτήσουν. Όμως, το καλό με αυτές τις τεχνολογίες είναι ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μεγάλων εκτάσεων, μειώνοντας το κόστος επένδυσης.

Που κατέληξε η Hμερίδα Smart-AKIS;

Η Ημερίδα Smart-AKIS κατέληξε σε συγκεκριμένες ιδέες για Ελληνικά ερευνητικά έργα. Ενδιαφέρον είχε η ανάδειξη της ιδέας για drones ψεκασμού για κάλυψη των αναγκών φυτοπροστασίας κυρίως σε ελαιώνες που είναι εγκατεστημένοι σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε για τη δημιουργία μοντέλων εξέλιξης ασθενειών που θα μπορούσαν να μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων σε μεγάλο βαθμό.

Το επόμενο βήμα του έργου είναι η Διακρατική Ημερίδα (22 Μαρτίου 2018) που θα διεξαχθεί στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, όπου οι ιδέες από 7 κράτη της Ευρώπης θα παρουσιαστούν με σκοπό τη δημιουργία συνεργιών για λύση κοινών προβλημάτων μεταξύ των κρατών της Ευρώπης.

Επίσης, στις 27 Ιουνίου 2018 θα διενεργηθεί το τελικό Συνέδριο του Smart-AKIS στις Βρυξέλλες, όπου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και θα έχει συμμετοχή από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων σχετικών με την ανάπτυξη των τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας στην Ευρωπαϊκή ύπαιθρο.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.