Ανοιχτή Πρόσκληση/Open Call

Το 2ο Thessaloniki Design Week διοργανώνεται τον Οκτώβριο του 2021 υπό τον γενικό τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ/INNOVATION IN DESIGN» και θα αποτελέσει μια πλατφόρμα δικτύωσης, εξωστρέφειας και προβολής πρωτοποριακών ιδεών και έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαγωνισμών.

Όλες οι πτυχές της διοργάνωσης εστιάζουν στην καινοτομία, την ευρηματικότητα και την εμπειρία του δημιουργικού δυναμικού και της επιχειρηματικότητας της πόλης και της χώρας, σε επαφή με τις διεθνείς τάσεις, αποσκοπώντας στον επαναπροσδιορισμό και την εξέλιξη κάθε πλευράς της ζωής μας, τόσο σε μεγάλη, όσο και σε μικρή κλίμακα.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της PHILARTIA σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στην οποία μετέχουν φορείς και ομάδες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του σχεδιασμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας.

Η διοργάνωση λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις τόσο στη χώρα όσο και διεθνώς, προβλέπεται να αναπτυχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά στην πραγματοποίηση της Ανοιχτής Διεθνούς Πρόσκλησης (Open Call) που θα καταλήξει σε ψηφιακή έκθεση επιλεγμένων προτάσεων, ενώ σε δεύτερο χρόνο, τον Οκτώβριο, θα λάβει χώρα η κύρια εκδήλωση του Thessaloniki Design Week, σε φυσική ή υβριδική μορφή δεδομένων των συνθηκών με εκθέσεις, ημερίδες, workshop και ξεναγήσεις σε διάφορους χώρους της πόλης.

Η Ανοιχτή Πρόσκληση (Open Call) απευθύνεται σε designers, αρχιτέκτονες, αλλά και ομάδες ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του σχεδιασμού, να υποβάλουν τις προτάσεις και τα έργα τους που αφορούν, είτε ψηφιακά, είτε απτά, προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές με άξονα την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ και τις επιμέρους θεματικές ενότητες:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ/ SHAPING THE PUBLIC SPACE

Στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων μεταβολών της σημερινής εποχής προκύπτει η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των υφιστάμενων μέσων, εργαλείων και λειτουργιών, προκειμένου να αναβαθμιστεί και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του περιβάλλοντός μας. Ο αστικός και ο δημόσιος χώρος χρειάζονται καινοτόμες λύσεις, ώστε να απαντούν στις νέες προκλήσεις με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την προσβασιμότητα από όλους.

Με γενικότερο προσανατολισμό τις “Έξυπνες Πόλεις” (smart cities), δίνονται νέες δυνατότητες αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων μέσω των προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, από τον σχεδιασμό στη μεγάλη κλίμακα και την αρχιτεκτονική, μέχρι τον σχεδιασμό του αστικού πρασίνου και εξοπλισμού στη σύγχρονη πόλη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΧΩΡΟ/CREATING IN OUR PERSONAL SPACE

Η συνεχής αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης οδηγεί στην αναδιαμόρφωση του υπάρχοντος μοντέλου ζωής, των προσωπικών επιλογών και μέσων, ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες απαιτήσεις του ευ ζην της εποχής μας.

Η αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων και πρακτικών και η προσθήκη νέων εμπειριών βελτιστοποιούν τις καθημερινές συνθήκες στον ατομικό χώρο και αναπτύσσουν νέες ευκαιρίες προσωπικής έκφρασης, επικοινωνίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, χρηστικότητας και λειτουργικότητας.

Οι ψηφιακές δεξιότητες και οι διαδικτυακές δυνατότητες επεκτείνουν πλέον τον προσωπικό χώρο, δίνοντας άλλες διαστάσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις, με αρκετές όμως ακόμη απρόβλεπτες πτυχές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 20 Ιουνίου 2021 στις 23:00 στο https://thessalonikidesignweek.gr/.

Περισσότερες πληροφορίες για το 2ο ThessDW μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://thessalonikidesignweek.gr/ 


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.