Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Ματαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 5.1.4, 5.1.5» (αρ. διακήρυξης 1/2022)

By 15 Φεβρουαρίου, 2022No Comments


Κατεβάστε το με ΑΔΑ: ΩΤΥΡΟPPH- 5TΛ απόσπασμα απόφασης ΔΣ της ΑΖΚ σχετικά με τη ματαίωση του Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο “Co-Working” από εδώ: Απόσπασμα απόφασης ΔΣ της ΑΖΚ

 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα INTERREG V A CP  «GREECE- BULGARIA 2014-2020».


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.