Η ΑΖΚ στοχεύει το 2016 να γίνει έτος εξωστρέφειας για την περιοχή και τις επιχειρήσεις της. Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός μας προσβλέπει σε δράσεις προβολής και προώθησης που θα βάλουν την Θεσσαλονίκη στο χάρτη της παραγωγής καινοτομίας με έμφαση στην αγροδιατροφή, τα υλικά, τις μεταφορές και το λογισμικό. Βασική επιδίωξη σε βάθος χρόνου είναι η προσέλκυση τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης διεθνών εταιρειών με παγκόσμια παρουσία και άμεσων ξένων επενδύσεων σε τοπικές επιχειρήσεις. Έτσι, θα εξυπηρετηθεί ο εθνικός στόχος επιστροφής επιστημόνων για να εργαστούν σε θέσεις εργασίας έντασης γνώσης.

μήνυμα Παντελή Αγγελίδη, Προέδρου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Αρωγοί μας στην προσπάθεια αυτή, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι εκτός από τα μέλη του οικοσυστήματος καινοτομίας- ιδιαίτερα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και οι επαγγελματικοί φορείς- το υφυπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικά η τελευταία και ενόψει της εκκίνησης του ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020 και της έμφασης που αυτό προσδίδει στην καινοτομική επιχειρηματικότητα, προβλέπουμε ότι θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην πραγμάτωση του σχεδιασμού μας.

Η ΑΖΚ έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις, στο πλαίσιο των σημερινών δυνατοτήτων της, που εξυπηρετούν τον οραματικό αυτό σχεδιασμό:

– Παράγει υλικό προώθησης, το οποίο διαθέτει στους ενδιαφερόμενους φορείς,

– Διασύνδεει τις νεοφυείς αλλά και πιο ώριμες επιχειρήσεις με επενδυτικά κεφάλαια

του εξωτερικού,

– Προβάλει τις επιτυχίες της πόλης συμβάλλοντας στην ανατροπή του «φόβου της

επιτυχίας» και τη δημιουργία θετικών προτύπων,

– Προετοιμάζει την μετεξέλιξη του Thessmart INNOHUB σε μια ευρύτερη συνεργατική δομή με διεθνή υποστήριξη.

Πιο συγκεκριμένα:

– Διοργανώνει διεθνή events με μεγάλη επιτυχία και προγραμματίζει αντίστοιχα για

τη νέα χρονιά,

– Διευκολύνει συστηματικά τη συμμετοχή εταιρειών του οικοσυστήματος καινοτομίας σε δράσεις εξωστρέφειας, όπως για παράδειγμα την συμμετοχή στην ελληνική αποστολή startups στο SXSW 2016,

– Υποστηρίζει ενεργά προσπάθειες χρηματοδότησης καινοτομίας, όπως για

παράδειγμα το ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων (HEBAN),

– Συνεργάζεται αρμονικά με εθνικούς φορείς εξωστρέφειας, όπως είναι το Enterprise

Greece,

– Συνθέτει με επιμονή και προωθεί συνεργατικές προσπάθειες, όπως το Technology

Forum και το ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ,

– Ενημερώνει και διατηρεί διαρκή κανάλια επικοινωνίας με τις πρεσβείες των χωρών

ενδιαφέροντος στην Αθήνα και τις αντίστοιχες ελληνικές πρεσβείες,

– Συμβάλει στην προβολή στα τοπικά μέσα καινοτόμων δράσεων και επιχειρήσεων.

Άμεση φιλοδοξία μας είναι το ‘Thessaloniki, innovation friendly destination’ να γίνει viral αλλά και συνείδηση στην τοπική κοινωνία και εργαζόμαστε συστηματικά και άοκνα γι’ αυτό.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.