Με την σύμπραξη 13 φορέων της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας της Β. Ελλάδος και την συμμετοχή επιχειρήσεων παγκόσμιας εμβέλειας, όπως είναι η Microsoft και η Oracle, άρχισαν οι διεργασίες για την πραγματοποίηση του «3ου Technology Forum» και του 2ου διαγωνισμού «Συνεργάζομαι».

Όπως ανακοινώθηκε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παρέθεσαν τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου 2016, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Η συνεργασία μεταξύ των φορέων για τη διοργάνωση του Technology Forum ξεκίνησε το 2014. Φέτος είναι η πρώτη φορά που οι φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση του μεγαλύτερου συνεδρίου Πληροφορικής, με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη συνεργειών και τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. H προθεσμία υποβολής των περιλήψεων (περίπου 150 λέξεις) για την παρουσίαση τεχνολογιών λήγει στις 11 Μαρτίου 2016 και έχουν ως γνωστικά αντικείμενα: προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες νέφους, εφαρμογές και υπηρεσίες για έξυπνες κινητές συσκευές, εξελιγμένες τεχνικές αναγνώρισης φωνής, εφαρμογές και υπηρεσίες με χρήση τεχνικών επικοινωνίας (ενδεικτικά NFC, RFID), εξελιγμένες τεχνικές προσομοίωσης συστημάτων και συμπεριφορών, επεξεργασία εικόνας και βίντεο, όραση με υπολογιστή, τεχνικές οπτικής αναλυτικής, εξελιγμένες υπηρεσίες βασιζόμενες σε (δορυφορική) τηλεπισκόπηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την περίληψη στην διεύθυνση http://technology-forum.eu/submission.

Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και ο νέος θεσμός επιβράβευσης «Συνεργάζομαι» που θεσπίστηκε το 2015 κι απευθύνεται σε επιχειρήσεις κι ερευνητικούς φορείς. Το 3ο Technology Forum και το 2ο Συνεργάζομαι διοργανώνονται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), τον Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), της Enterprise Greece (EG) και του δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ), με την ενεργό συμμετοχή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

 


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.