Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Απευθείας ανάθεση στον Θωμά Γαλατά της προμήθειας επίπλων και εξοπλισμού γραφείου για τον συνεργατικό χώρο και τον χώρο συναντήσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου ‘Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms’ με ακρωνύμιο Co-Working που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ‘INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020’.

By 2 Αυγούστου, 20223 Αυγούστου, 2022No Comments

Βρείτε συνημμένα την απόφαση ανάθεσης υπ’ αρίθμ. 332/ 02.08.2022 στον Θωμά Γαλατά, της προμήθειας επίπλων και εξοπλισμού γραφείου για τον συνεργατικό χώρο και τον χώρο συναντήσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου
‘Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms’
με ακρωνύμιο Co-Working που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
‘INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020’.

66Λ8ΟΡΡΗ-1Μ8 2022_0208_Απευθείας ΑνάθεσηΈπιπλαεξοπλισμός.Co-Working


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.