Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο POWER «Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach»


Ο βασικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα βιώσιμο, πανευρωπαϊκό οικοσύστημα θέσεων εργασίας, το οποίο επικεντρώνεται πρωτίστως στην τοποθέτηση ατόμων με υψηλά προσόντα σε θέσεις πρακτικής άσκησης με επιχειρησιακό προσανατολισμό.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της συνεργασίας 5 πανεπιστημίων και 4 θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν από κοινού μια πλατφόρμα διασύνδεσης μεταπτυχιακών φοιτητών και νεοφυών επιχειρήσεων- startups με στόχο:

–Οι σημερινοί φοιτητές και μελλοντικοί πτυχιούχοι σε όλη την ΕΕ να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες  καθώς και την απασχολησιμότητα τους.

–Οι νεοφυείς επιχειρήσεις – startups να εξασφαλίσουν την πρόσβαση τους (τοπική και διεθνής) σε υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό που θα ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη τους.

– Τα πανεπιστήμια να εκσυγχρονίσουν και να ψηφιοποιήσουν τα εργαλεία διαχείρισης τοποθετήσεων, αυξάνοντας έτσι την προσβασιμότητα και την προβολή των ευκαιριών τοποθέτησης για τους σπουδαστές όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μείνετε συντονισμένοι για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας!

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το σχετικό φυλλάδιο με τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.Leave a Replynew address

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ