Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας συμμετέχει ως partner στο ευρωπαϊκό έργο ARRANGE- ICT με βασικό στόχο να γεφυρώσει το υπάρχον χάσμα μεταξύ υψηλής δεξιότητας ICT  εξειδικευμένου προσωπικού και επιχειρήσεων που αναζητούν τέτοια ταλέντα, δημιουργώντας ένα μηχανισμό πρόσβασης σε αυτά και διαμορφώνοντας ανάλογα τον κύκλο σπουδών μεγάλων εκπαιδευτικών οργανισμών.

Εάν είστε εταιρία που ψάχνει ICT προσωπικό ή υποψήφιος με ψηφιακές δεξιότητες, εγγραφείτε στην πλατφόρμα  https://smartjobhub.arrange-ict.eu/roles/ και βοηθήστε μας να προωθήσουμε επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης στον  ICT κλάδο!

Ευχαριστούμε!


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.