Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Ματαίωση διαδικασίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη υπηρεσίας λογιστικής υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. οικονομικού έτους 2022

By 16 Φεβρουαρίου, 202221 Φεβρουαρίου, 2022No Comments

Ματαιώνεται η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λογιστική παρακολούθηση της ΑΖΚ για το έτος 2022, η οποία αναρτήθηκε στις 16.02.2022 στο ΚΗΜΔΗΣ λόγω ελλιπούς περιγραφής του αντικειμένου παροχής εργασιών προς την αναθέτουσα αρχή. Θα ακολουθήσει επαναπροκήρυξη.
Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.