Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη υπηρεσίας λογιστικής υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. οικονομικού έτους 2023

By 17 Φεβρουαρίου, 202322 Φεβρουαρίου, 2023No Comments

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την κάλυψη υπηρεσίας λογιστικής
υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε
. οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016
    τ.Α’) όπως ισχύει
  2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :23REQ012147760 2023-02-16
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :23REQ012147936 2023-02-16

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.