Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3» (αρ. διακήρυξης 03/2022)

By 5 Απριλίου, 202223 Ιουνίου, 2022No Comments

Κατεβάστε το με ΑΔΑ: 900KOΡΡΗ-ΩΝΕ απόσπασμα απόφασης ΔΣ της ΑΖΚ σχετικά με την κήρυξη ως άγονου Ανοιχτού Διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη αυτού για το έργο “Co-Working” από εδώ: Απόσπασμα απόφασης ΔΣ της ΑΖΚ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα INTERREG V A CP  «GREECE- BULGARIA 2014-2020».


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.