Filikis Etaireias 12 & Tsimiski I.
Thessaloniki
54621
Greece

T: +30 2316 018635

F: +30 2316 018634

info@thessinnozone.gr