Προ-Θερμοκοιτίδα ΑΖΚ

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας αναπτύσσει μία νέα κοιτίδα στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Startup Pre-Incubator) στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η προ-θερμοκοιτίδα της ΑΖΚ προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες και πόρους σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες με στόχο την αξιοποίηση της καινοτομίας για την παραγωγή οικονομικού αποτελέσματος. 

Υπηρεσίες προς Startups

Υπηρεσίες φορολογικής έδρας
Καθοδήγηση από ειδικούς (expert coaching)
Διευκόλυνση πρόσβασης σε καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης
Mentoring για θέματα Business Development
Χώροι συνεργασίας, συναντήσεων, εκδηλώσεων
Τεχνολογικό Mentoring σε θέματα cloud και προνομιακές τιμές για χρήση υποδομών cloud (μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη)
Προβολή της Startup στο Website και στα κοινωνικά δίκτυα της ΑΖΚ
Δικτύωση με συνεργάτες στο εξωτερικό και γενικότερα στο οικοσύστημα
Εξειδικευμένες ενημερωτικές δράσεις

Εγκαταστάσεις της ΑΖΚ Προ-Θερμοκοιτίδα ΑΖΚ:

Το πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο, στο οποίο στεγάζεται η  ΑΖΚ, διαθέτει  χώρους ειδικά μελετημένους και διαμορφωμένους για να εξυπηρετούν τον σύγχρονο τρόπο εργασίας των νεοφυών επιχειρήσεων (startups), για συνεργασία, συναντήσεις και εκδηλώσεις.

Μάθετε περισσότερα για τους χώρους μας
Meeting Spaces
Event Spaces
Co-Working Spaces
Private Spaces