Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Απόφαση ανάθεσης στον Δημήτριο Ραΐδη για τις υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, επιβλέψεις εργασιών και επισκευαστικών εργασιών μικρής έκτασης στους συνεργατικούς χώρους συναντήσεων της ΑΖΚ, του έργου με τίτλο: ‘Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through preincubating mechanisms’ και ακρωνύμιο CO-WORKING του προγράμματος INTERREG V-A «Greece – Bulgaria 2014-2020».

By 20 Ιουνίου, 202222 Ιουνίου, 2022No Comments

Βρείτε συνημμένα την απόφαση ανάθεσης υπ’ αρίθμ. 242/ 20.06.2022 στον Δημήτριο Ραΐδη των υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, επιβλέψεις εργασιών και επισκευαστικών εργασιών μικρής έκτασης για τους συνεργατικούς χώρους συναντήσεων της ΑΖΚ, του έργου με τίτλο: ‘Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through preincubating mechanisms’ και ακρωνύμιο CO-WORKING του προγράμματος INTERREG V-A «Greece – Bulgaria 2014-2020».

9ΣΒΟΟΡΡΗ-ΣΗΝ2022_2006Απευθείας ΑνάθεσηΥπηρεσίες αρχιτεκτερηασίες_Co-Working


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.