Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια, Κινητικότητα. Λέξεις συνώνυμες με μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις για την Ανθρωπότητα.  Στο πλαίσιο της αναζήτησης τεχνολογικών λύσεων που απαντούν στα συνδεδεμένα προβλήματα της διαχείρισης πόρων, προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της παραγωγικότητας ή του τρόπου ζωής, έχουν επενδυθεί πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2013 ενώ οι σχετικές επενδύσεις σε startups βαίνουν με ολοένα αυξητικό ρυθμό. Τη σύγκλιση αυτή έρχεται να βοηθήσει και το νέο HORIZON EUROPE που θα υποστηρίξει την έρευνα και ανάπτυξη καθώς και αντίστοιχες συνεργασίες. Στις startups που επιχειρούν να μοχλεύσουν το momentum με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, απευθύνεται το “Anthology Ventures Clinic in EnergyClimate and Mobility”,  ένα πλήρως εξ’ αποστάσεως εντατικό πρόγραμμα 60 ημερών διαγνωστικής διερεύνησης και υποστήριξης νεοφυών ομάδων στους τομείς της Ενέργειας, του Κλίματος και της Κινητικότητας της Anthology Ventures. H συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν έχει καμία υποχρέωση από τους συμμετέχοντες παρά μόνο την αφοσίωσή τους κατά την διάρκεια του.

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνται ομάδες με λύσεις που δύναται να επηρεάσουν την κλιματική αλλαγή ή/και να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού και του ενεργειακού κλάδου καθώς και του κλάδου των μεταφορών βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτοί οι τομείς στην κοινωνία. Οι λύσεις πρέπει να επικεντρώνονται στο να καταστούν τα συστήματα για τον περιβάλλον, την ενέργεια και την κινητικότητα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιο έξυπνα, ασφαλέστερα, πιο ανθεκτικά, χωρίς αποκλεισμούς, ανταγωνιστικά και αποτελεσματικά. Οι ομάδες οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να περιμένουν εστίαση και υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικής προσέγγισης και Semi- Due Diligence όσο αφορά στον ανταγωνισμό, τις οικονομικές πτυχές, την εκτίμηση, επάρκεια και ανάγκες σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθώς και την προκαταρκτική αξιολόγηση των επιλογών χρηματοδότησης και του συνολικού Investment Readiness.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την MYTILINEOS, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την PatentMinds Netherlands, και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας με ειδικούς εμπειρογνώμονες στα θέματα της ενέργειας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και της κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων.  Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δύναται να οδηγήσει σε δυνατότητα για Proof of Concept αναλόγως των προτεραιοτήτων των υποστηρικτών.  Οργανώτρια του startup clinic είναι η Anthology Ventures που εστιάζει στην παράλληλη θερμοκοίτιση Αγγέλων Επενδυτών και Startups με σκοπό την εξασφάλιση μιας win-win μακροπρόθεσμης σχέσης που στοχεύει σε exits.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής.

 

 


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.