Μνημόνιο συνεργασίας 19 φορέων


thermi_business_incubator_logo
thestep_logo
sepve_logo
 
 
 
esyp_eim_logo
i4g_logo
ateith_logo
 
 
 
 
dpe_logo
technopolis_logo
 AFS_ logo_GR_4C_2012
GR_TU_logo
logo tee
logo tee
logo tee
Προξενείο Εσθονίας στη Βόρεια Ελλάδα
 

To Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και σε δεκαοκτώ (19) ερευνητικούς φορείς και φορείς στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΑΤΕΙΘ, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ΕΚΕΤΑ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας/ΕΣΥΠ, Τεχνόπολη, Θερμοκοιτίδα i4G, Θερμοκοιτίδα Thermi, Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνολογικού Πάρκου, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΒΕ, Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος, Δήμος Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (Ο.Τ.Θ.), Προξενείο Εσθονίας στη Βόρεια Ελλάδα, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και ΤΕΕ/ΤΚΜ, Προξενείο Εσθονίας στη Βόρεια Ελλάδα)  αποτελεί μια νέα αφετηρία στην προσπάθεια της Θεσσαλονίκης να καταστεί κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πολύ σημαντική πυκνότητα συγκέντρωσης εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών- επιχειρηματικών μονάδων και υποδομών, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης. Με το Μνημόνιο επιβεβαιώνεται η πρόθεση των φορέων να συστρατευθούν υπό την ομπρέλα της ΑΖΚ για την πραγμάτωση του οράματος να καταστεί η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή κέντρο καινοτομικότητας και επιχειρηματικότητας με διεθνή εμβέλεια.

Με την υπογραφή του Μνημονίου η ΑΖΚ επικεντρώνει πλέον τις προσπάθειές της:

  • στην ανάδειξη της ταυτότητας (branding) της σε διεθνές επίπεδο
  • στη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα (clustering) σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων
  • στη δημιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων
  • στην καλύτερη αξιοποίηση ή και δημιουργία νέων χρηματοδοτικών/ υποστηρικτικών εργαλείων των επιχειρήσεων που μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα που μπορούν να διαθέτουν στη διεθνή αγορά

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ