Η υλοποίηση της τριπλής/τετραπλής έλικας στην πράξη αποτελεί σύμφωνα με το βασικό ιδρυτικό στόχο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η νέα αντίληψη για την ανάδειξη της καινοτομίας σε αιχμή της ανάπτυξης.

μήνυμα Παντελή Αγγελίδη, Προέδρου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Η ΑΖΚ μ’ αυτό στο μυαλό θα κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες την επόμενη χρονιά:

· Ενίσχυση νεοφυούς επιχειρηματικότητας,
· Εξωστρέφεια/branding,
· Νομοθετικές παρεμβάσεις που θα καταστήσουν δυνατή την αξιοποίηση της γης και τη δημιουργία κινήτρων στη Ζώνη Καινοτομίας.

Στους άξονες αυτούς η ΑΖΚ:

· Ενεργοποιεί βασικούς φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας (δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, πανεπιστήμια) για τη δημιουργία προθερμοκοιτίδας. Αυτός ο «πυρήνας» καινοτομίας θα υποδέχεται τις ιδέες νέων επιστημόνων- ερευνητών που θέλουν να προχωρήσουν στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) και στη συνέχεια θα τροφοδοτεί τις θερμοκοιτίδες και τους επενδυτικούς φορείς του οικοσυστήματος με όσες επιχειρήσεις έχουν φτάσει στον απαραίτητο βαθμό ωριμότητας. Πρόκειται ουσιαστικά για τη μετάβαση του Innovation Hub της ΑΖΚ σε μια πιο ολοκληρωμένη και συστηματική πρωτοβουλία της τριπλής έλικας της περιοχής,

·Καλεί ειδικούς σε θέματα επενδύσεων και opinion leaders να γνωρίσουν από κοντά το οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την προβολή της πόλης ως φιλικού προορισμού για την καινοτομία. Ήδη απτά αποτελέσματα από τις συναντήσεις αυτές αναγνωρίζονται από τις δυνάμεις καινοτομίας της περιοχής,

·Δρομολογεί συστηματικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με το υφυπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απώτερος στόχος των δράσεων αυτών είναι η συστηματική εργασία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και την προσέλκυση επενδύσεων έντασης γνώσης στην περιοχή.

Έχοντας κατά νου ότι μαζί μπορούμε καλύτερα η ΑΖΚ θα διευκολύνει με τις πράξεις και τις ιδέες της τα μέλη του οικοσυστήματος να εργαστούμε από κοινού για να πετύχουμε το όραμα που έχουμε, διότι η ανάπτυξη  της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Θράκης είναι υπόθεση όλων μας.

Xρόνια πολλά και καλή χρονιά!


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.