Το Renaissance Project υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε ρόλο Γενικού Συντονιστή και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε ρόλο «Εταίρου» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Κυρκιλή, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για το Renaissance Project έχει εκπονηθεί ερωτηματολόγιο για να διερευνήσει: 

  • Το επιχειρηματικό καθεστώς στη διασυνοριακή περιοχή και τα κίνητρα για έναρξη και ανάπτυξη αγροτικών επιχειρήσεων. 
  • Τις ανάγκες του τομέα σε γνώσεις, δεξιότητες και καινοτομία για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και οι φραγμοί. 
  • Την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι επιχειρηματίες για να διευθύνουν μια επιτυχημένη επιχείρηση. 
  • Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας και οι επιχειρηματίες στη διασυνοριακή περιοχή στις τρέχουσες αντίξοες συνθήκες. 

Παρακαλούμε για τη συνεισφορά σας απαντώντας στο ερωτηματολόγιο https://kwiksurveys.com/s/vj4A6BiZ/i/0 

Το Renaissance Project φιλοδοξεί να βοηθήσει τις αγροτικές επιχειρήσεις της διασυνοριακής γραμμής να λύσουν χρονίζοντα προβλήματα και να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος.  


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.