Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

By 30 Σεπτεμβρίου, 202220 Μαρτίου, 2023No Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού διοικητικού προσωπικού)


Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Promoting entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms με ακρωνύμιο Co Working » , το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 70448 του Υπουργείου Ανάπτυξης-Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5070814, προτίθεται να απασχολήσει ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου στην υλοποίηση δράσεων του έργου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.