Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος για την Kάλυψη των Θέσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.

By 1 Μαΐου, 20242 Μαΐου, 2024No Comments

«Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 1847/1-5-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 4.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: ΡΞ7Α46ΜΤΛ6-ΙΒΚ) και αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov, στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π. και της ΑΖΚ ΑΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 9η Μαΐου 2024 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 31η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία επιτυχούς αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης.»

Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.