«Ότι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς και να αξιολογήσεις». Αυτή είναι μια βασική αλήθεια της ζωής και προφανώς αφορά και την καινοτομία.

μήνυμα Παντελή Αγγελίδη, Προέδρου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Μια από τις πρώτες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στην ΑΖΚ ήταν η έλλειψη μιας διαδικασίας πιστοποίησης με αντικειμενικό τρόπο ότι μια εταιρεία είναι καινοτόμος. Ένα τέτοιο εργαλείο μας είναι απαραίτητο ώστε να διαμορφώσουμε τα κριτήρια ένταξης στην Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.), τα οποία στη συνέχεια θα αντικρίζονται σε κίνητρα εγκατάστασης. Η αναζήτησή μας κατέδειξε ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι για τους δικούς τους σκοπούς χρειάζονται να αποτιμούν την καινοτομικότητα μιας επιχείρησης. Αποφασίσαμε λοιπόν να διερευνήσουμε πως θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό το κενό, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας μας να θωρακίσουμε την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας με θεσμικά και επιστημονικά εργαλεία, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο έργο της με ποιοτικά τεκμηριωμένες διαδικασίες και υπηρεσίες και να αγκαλιάσει όλο το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της ευρύτερης περιοχής.

Εργαζόμενοι συστηματικά για αρκετούς μήνες, προχωρήσαμε στην δημιουργία εργαλείου μέτρησης καινοτομικότητας επιχειρήσεων σε συνεργασία με το εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας MaterLab του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Innovation & Entrepreneurship Research Group, Nottingham Business School, Nottingham Trent University, το οποίο και ανακοινώσαμε πρόσφατα.

Η μεθοδολογία του εργαλείου πρόκειται να αξιοποιηθεί για τη μέτρηση του καινοτομικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ζ. ΚΑΙ.Θ., καθώς και για την ωρίμανση των κριτηρίων ένταξης σ’ αυτήν. Παράλληλα η ΑΖΚ προτίθεται να συνεργαστεί με όποιο φορέα και επιχείρηση επιθυμεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της για την εφαρμογή του εργαλείου για δικούς του σκοπούς.Ο αλγόριθμος που έχει αναπτύξει η επιστημονική ομάδα με την οποία συνεργάστηκε η ΑΖΚ υπολογίζει ένα συνδυαστικό δείκτη τον οποίον ορίζουμε ως Σύνθετο Δείκτη Καινοτομίας και ο οποίος αποτυπώνει με ακρίβεια την καινοτομικότητα σε επίπεδο επιχείρησης, ώστε να παρέχει αντικειμενική ένδειξη της καινοτομικής θέσης μιας επιχείρησης και να προσδιορίζει συγκεκριμένες δυνάμεις και αδυναμίες αναφορικά με την προσέγγιση της εταιρείας στην καινοτομία.

Η ΑΖΚ σχεδιάζει το επόμενο διάστημα να ζητήσει τη συνεργασία του ΕΛΟΤ, ώστε η μεθοδολογία να καταστεί εθνικό πρότυπο, πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. Στις προθέσεις της ΑΖΚ είναι μελλοντικά να εξελίξει τη μεθοδολογία ώστε να μπορεί να αποτυπώνει το βαθμό καινοτομικότητας των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους και να προτείνει στοχευμένο μείγμα πολιτικών για την ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων να καινοτομούν. Στόχος μας είναι να ενταθούν τα κύρια χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας.

Θεωρούμε υποχρέωση της ΑΖΚ να προάγει με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο την καινοτομία, η οποία δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια αλλά μια μετρήσιμη πραγματικότητα. Επιπλέον, θεωρούμε καθήκον μας να υποστηρίξουμε φορείς που αναζητούν σχετική τεχνογνωσία και γι’ αυτό δημόσια ανακοινώσαμε την πρόθεσή μας να διαθέσουμε τα εργαλεία μας προς όποιον το επιθυμεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την επιστημονική ομάδα για την ποιοτική δουλειά της όσο και την υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας και Θράκης) για την άριστη συνεργασία μας και τη στήριξή της.

 


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.