Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Aμφιθέατρο Στρίντζης – Κτίριο Διοίκησης ΕΚΕΤΑ
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Ο Κόμβος Αριστείας (Excellence Hub) «SolarHub» «A Greek-Turkish Solar Energy Excellence Hub to Advance
European Green Deal»
(Eλληνοτουρκικός Κόμβος Αριστείας Τεχνολογιών Ηλιακής Ενέργειας για την
προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας), έχει ως στόχο να ενισχύσει τις διασυνδέσεις μεταξύ 5
ελληνικών και τουρκικών καινοτομιών στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και να τις επεκτείνει σε ένα ενιαίο,
υβριδικό, διασυνοριακό και διασυνδεδεμένο κόμβο αριστείας τεχνολογιών βασισμένων στην ηλιακής
ενέργειας με έμφαση στη γεωργία.


Ανάμεσα σε 19 εταίρους από την Ελλάδα και την Τουρκία και 2 από την Β. Ευρώπη, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) έχει τον κρίσιμο ρόλο του επικεφαλής οργανισμού του ελληνικού
οικοσυστήματος SolarHub, που αποτελείται από αντιπροσωπευτικούς εταίρους της τετραπλής έλικας. Μέλος
της σύμπραξης του SolarHub είναι και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Electra Energy, που από το 2016
εργάζεται για τη μετάβαση σε ένα δημοκρατικό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα με επίκεντρο τους πολίτες
και τις τοπικές κοινωνίες.


Οι Eνεργειακές Kοινότητες αποτελούν ένα μοντέλο μέσω των οποίων, πολίτες μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις
και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται συλλογικά στον
ενεργειακό τομέα, να ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν αποτελεσματικά σε μια δίκαιη
ενεργειακή μετάβαση.


Είναι ένα μοντέλο με ταχύτατη ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη καθώς από το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κάλεσε με σχετική οδηγία όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλα θεσμικά πλαίσια για την
ανάπτυξή τους. Στην Ελλάδα, ο νόμος 4513/2018 εισήγαγε τον θεσμό στη χώρα μας με αποτέλεσμα να έχουν
ήδη αναδειχθεί βέλτιστες πρακτικές αλλά και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε οι
ενεργειακές κοινότητες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλες τους τις δυνατότητες.


Στην ημερίδα, αφού γίνει μια σύντομη ενημέρωση για τους στόχους τον του Κόμβου Αριστείας SolarHub, θα
παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο, οι δυνατότητες των ενεργειακών κοινοτήτων, οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν και μερικές βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, θα συντονιστεί συζήτηση με την συμμετοχή και
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) καθώς και της καινοτόμου
εταιρείας Brite Solar, που αποτελούν βασικούς εταίρους του ελληνικού οικοσυστήματος του έργου
SolarHub.
Βασικός σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση, η δικτύωση και τελικά τη διερεύνηση και
προώθηση συνεργειών.

Κατεβάστε εδώ την φόρμα συμμετοχής


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.