Το έργο ”Business of knowledge and innovation in the primary and related secondary sector” – Bu4Inno, Financed by the Cooperation Programme”Interreg V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020″ που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε ρόλο Γενικoύ Συντονιστή και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε ρόλο «Εταίρου», φιλοδοξεί να βοηθήσει τις αγροτικές επιχειρήσεις της διασυνοριακής γραμμής να λύσουν χρονίζοντα προβλήματα και να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε για τη συνεισφορά σας απαντώντας στο ερωτηματολόγιο:

Για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό κλάδο, όπως είναι οι παραγωγοί, οι καλλιεργητές, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων και όλες οι επιχειρήσεις σε ενδοκλαδικό επίπεδο, https://kwiksurveys.com/s/YxG2FSmZ/i/0

Για τους εν δυνάμει επιχειρηματίες, https://kwiksurveys.com/s/Npn3dMNB/i/0

INTERREG


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.