Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη υπηρεσίας λογιστικής υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. οικονομικού έτους 2023

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την κάλυψη υπηρεσίας λογιστικήςυποστήριξης…
anastasia_itrust
17 Φεβρουαρίου, 2023
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Ανάθεση στη Ζωή Παρλαπάνη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού προσωπικού εκδηλώσεων του έργου Co-Working του προγράμματος INTERREG V-A «Greece – Bulgaria 2014-2020».

Απόφαση ανάθεσης στη Ζωή Παρλαπάνη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού προσωπικού εκδηλώσεων…
anastasia_itrust
17 Ιανουαρίου, 2023


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.