Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.

By 3 Ιανουαρίου, 20172 Φεβρουαρίου, 2017No Comments

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. καλεί όσους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση προσφορών παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:

Λογιστική καταχώρηση των παραστατικών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
Συμφωνία Ταμείου και λοιπών λογαριασμών κάθε μήνα
Υπολογισμός και Αποστολή μέσω διαδικτύου Παρακρατούμενων φόρων
Αποστολή ΦΠΑ κάθε μήνα μέσω διαδικτύου
Σύνταξη Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης
Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος
Τήρηση της μισθοδοσίας
Συμβουλευτικές υπηρεσίες λογιστικής αναμόρφωσης μη εκπιπτόμενων δαπανών
Συμπλήρωση διαφόρων στατιστικών και οικονομικών δελτίων που ζητούνται από τα αρμόδια υπουργεία και φορείς και αφορούν οικονομικά στοιχεία
Ενημέρωση της εταιρείας για τις τυχόν αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας σχετικές με το αντικείμενο των εργασιών

Παρακαλούμε για την αποστολή προσφορών με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@thessinnozone.gr έως της 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12.00 μμ.

«Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. είναι ο φορέας διαχείρισης της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης).Στόχος της A.Z.K. Α.Ε. είναι να προβάλει την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ως ένα φιλικό προς την καινοτομία προορισμό ώστε να διευκολύνει διεθνείς συνεργασίες ανάπτυξης της γνώσης και να προσελκύσει επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής αξίας και εξειδίκευσης πρωτοστατώντας στη μεταβολή του οικονομικού προφίλ της περιοχής ευθύνης της με κατ’ επέκταση θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της χώρας.»

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2310-379481 / 341

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΖΚ Α.Ε.

Παντελής Αγγελίδης


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.