Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Νομικών Συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ» κατ’ άρθρο 117 ν. 4412/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΤΕΥΔ…
tasos
1 Αυγούστου, 2018


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.