Το έργο NEWBITS παρουσίασε τη νέα Συνεργατική Πλατφόρμα για τους ενδιαφερομένους των ΕΣΜ σε Μεσημεριανή Συνάντηση Εργασίας στη DG MOVE


Το έργο του H2020, NEWBITS (Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα για Ευφυή Συστήματα Μεταφορών – ΕΣΜ), υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες και δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν πρόσκλησης του Project Officer κ. Γεώργιου Τζαμάλη, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου σε έντεκα μέλη από διαφορετικά τμήματα της GD – MOVE, κατά τη διάρκεια Μεσημεριανής Συνάντησης Εργασίας στις Βρυξέλλες στις 30 Νοεμβρίου 2018.

Η κα Viara Bojkova (ORTELIO) ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα βασικά ερευνητικά αποτελέσματα, όπως η προτεινόμενη Ανάλυση Αξίας Δικτύου (Value Network Analysis -VNA) και η βασισμένη στο δίκτυο προσέγγιση για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΕΣΜ, ενώ ο κ. Ισίδωρος Πάσσας (INTELSPACE) παρουσίασε τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον συν – σχεδιασμό της Κοινότητας Ενδιαφέροντoς για ΕΣΜ (Community of Interest – CoI) και την Πλατφόρμα Δικτύου NEWBITS (NNP) με τους σχετικούς ενδιαφερομένους.

H παρουσίαση ολοκληρώθηκε από τον κ. Ηλία Τροχίδη (ORTELIO), ο οποίος παρουσίασε τις λειτουργίες της καινοτόμου συνεργατικής πλατφόρμας για ενδιαφερομένους των ΕΣΜ και το προτεινόμενο σχέδιο βιωσιμότητας.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Κοινότητα Ενδιαφέροντος της πλατφόρμας NNP και επεσήμαναν πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι σχεδόν τέσσερις μήνες πριν από το επίσημο τέλος του έργου, έχουν ήδη σχηματιστεί βασικές προτάσεις για την μελλοντική βιωσιμότητα της NNP.

Επιπλέον, η Κοινοπραξία του έργου έχει ήδη υποβάλλει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Journal of Economics and Business, Computers & Industrial Engineering International Journal), διεθνή συνέδρια (25th ITS World Congress 2018 Proceedings, ICTTE Conference 2018 Proceedings) και μια σειρά επιστημονικών περιοδικών (Developing innovative business models for ITS applications: Value Network Approach; Business ecosystem dynamics in ITS: an agent-based modelling for a deep understanding of intangible flows between stakeholders; A modelling method to analyse ITS business ecosystems, and Setting up communities of interest for the ITS industry).

Η συζήτηση υπήρξε πολύτιμη και διαφωτιστική. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν κατά πόσον η υιοθέτηση λύσεων ΕΣΜ εξακολουθεί να αποτελεί μια τεχνολογική πρόκληση ή μάλλον ένα οργανωτικό εμπόδιο, και πώς η προτεινόμενη Κοινότητα Ενδιαφέροντος μπορεί να στηρίξει περαιτέρω την υιοθέτηση και τη διάχυση των λύσεων ΕΣΜ.

Επιπλέον, έχει διερευνηθεί η επιρροή εθνικών κανονιστικών πλαισίων πάνω στις αγορές των ΕΣΜ, ένα ζήτημα που διάφορα δημόσια παραδοτέα του έργου NEWBITS έχουν ασχοληθεί επίσης.

 

Γίνετε μέλος της πλατφόρμας δικτύου NEWBITS (NNP): Εγγραφείτε τώρα! Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το NEWBITS και τα τρέχοντα νέα του έργου, επισκεφθείτε το www.newbits-project.eu και ακολουθήστε το έργο στο Twitter (@NEWBITS_CITS) και LinkedIn (NEWBITS Project).

Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις: Κα Viara Bojkova | Συντονιστής έργου στην Ortelio Ltd | vgbojkova@ortelio.co.ukLeave a Replynew address

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ