Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Νομικών Συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ» κατ’ άρθρο 117 ν. 4412/2016


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΤΕΥΔ ΤΥΠ ΕΝΤ ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣLeave a ReplyΕγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ