Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσίας διεξαγωγής εκδηλώσεων «Intelligent Cross-Border Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups (iCBA)»


Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Intelligent Cross-Border Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups (iCBA)», ProjectCode iCBA-F1-S.O. 1.1 –SC038, του προγράμματος “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας διεξαγωγής εκδηλώσεων του έργου.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ: Πρόσκληση εκδήλωσης_Δαπάνες event

Και το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 2310-379481 και στα γραφεία της οδού Αγίου Δημητρίου Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας www.thessinnozone.grLeave a Replynew address

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ