Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1 POWER


Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου POWER – Placement Opportunities With Entrepreneurial Reach, ProjectCode 601187 – EPP-1-2018-1-LU-EPPKA2-KA, Community Programme “Erasmus+”, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (31/10/2021).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1_POWER WP Ο2 Ο3 Ο5

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μορφή doc εδώ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ POWER 1Leave a Replynew address

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ