Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου

By 4 Ιουνίου, 2019No Comments

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT “ARRANGE-ICT”, ProjectCode 2018-1-BG01-KA203-048023, Community Programme “Erasmus+”, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (31/08/2020). 

 

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ARRANGE ICT_ΑΖΚ

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μορφή doc εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.