ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση τεχνικής-επιστημονικής υποστήριξης στην εκπόνηση μελετών και δράσεων εκπαίδευσης)

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Intelligent Cross-Border Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups (iCBA), Project Code iCBA-F1-S.O. 1.1 – SC038, του προγράμματος “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”, προτίθεται να απασχολήσει ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου στην υλοποίηση δράσεων του έργου.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ Πρόσκληση_ICBA_Τεχνικό Προσωπικό

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Leave a Replynew address

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ