Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και επίσημα, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, νέο πρόγραμμα επιδότησης για δημιουργία επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιώντας χρήματα από το νεο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (και κατά πάσα πιθανότητα και επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν μέσα στο 2014). Η προκήρυξη αναμένεται τις επόμενες ημέρες (εντός του Νοεμβρίου).

Οι κλάδοι που αναμένεται να επιδοτήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορούν σχεδόν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων και πιο συγκεκριμένα :
– Μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις
– Επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου
– Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
– Τουριστικές επιχειρήσεις

Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 100% και θα περιλαμβάνει επιδότηση για τις ακόλουθες δαπάνες :
– Ενοίκια
– Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, λογαριασμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ύδρευση, θέρμανση)
– Ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτριας (ΟΑΕΕ)
-Δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης (λογιστή, συμβολαιογράφου κτλ)
– Δαπάνες λογιστικής παρακολούθησης
-Δαπάνες συμβούλου για τη σύνταξη του φακέλου συμμετοχής και την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
– Έξοδα προβολής – διαφήμισης
– Δημιουργία ιστοσελίδας
– Δαπάνες αγοράς α΄ υλών
– Αποσβέσεις παγίων
– Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου (πλήρης κάλυψη μισθού και εργοδοτικών εισφορών του υπαλλήλου, ο οποίος μπορεί να ειναι και συγγενικό πρόσωπο α βαθμού)

Οι δαπάνες θα επιδοτούνται για 18 μήνες, ενώ με το πέρας της υλοποίησης της επένδυσης δεν αναμένεται να υπάρχει περαιτέρω υποχρέωση των επιχειρηματιών.
Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται έως 40.000 ευρώ (με ελάχιστο ύψος πρότασης τα 10.000 ευρώ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν άντρες ή γυναίκες, ηλικίας από 18 έως και 64 ετών οι οποίοι-ες θα πρέπει : – Να διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου ή
– Να έχουν απολυθεί την τελευταία 3ετία ή
– Να έχουν κλείσει την ατομική τους επιχείρηση κατά τα τελευταία 3 έτη και να μην εργάζονται σήμερα (είτε με ΙΚΑ είτε με νέα επιχείρηση) ή
– Να απειλούνται από ανεργία πχ εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά την τελευταία 3ετία ή
– Να είναι αυτοαπασχολούμενοι με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο της φτώχιας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.