Μεγάλη ευκαιρία για την εθνική οικονομία η δημιουργία του Thess INTEC


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας στη χθεσινή του συνεδρίαση, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας- Θράκης) κ. Θεόδωρου Καράογλου, χαιρέτισε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την αποδοχή του αιτήματος παραχώρησης 760 στρεμμάτων του Δημοσίου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργηθεί το διεθνές πάρκο τεχνολογίας και καινοτομίας Thess INTEC.

Πρόκειται για ένα έργο κρίσιμης σημασίας για την εθνική οικονομία συμβάλλοντας στην προσέλκυση επενδύσεων σε θέσεις έρευνας και τεχνολογίας από το εξωτερικό.

Ήδη η σχετική ομάδα εργασίας προχωρά στις απαιτούμενες ενέργειες, υπό το συντονισμό του Υφυπουργού Εσωτερικών, ώστε να τηρηθεί απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα των δύο ετών και να μην καθυστερήσει το όλο εγχείρημα.

Thess Intel Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΑΖΚ Δρ. Κυριάκος Λουφάκης εκπροσωπώντας το Δ.Σ. «Τα μεγάλης κλίμακας οργανωμένα  τεχνολογικά πάρκα αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο σύνδεσης έρευνας με παραγωγή και ταυτόχρονα ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνολογία, καθώς επιτυγχάνεται η σύνδεση και ενδεχομένως η χρηματοδότηση των startups, αλλά και των spinoff των ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων  από τις ώριμες επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες στους ίδιους χώρους του πάρκου.

Η δυνατότητα αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ελληνική προσπάθεια ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας και της αναστολής του γνωστού πλέον φαινομένου “brain drain”».



Leave a Reply







Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ