Η πληροφορική της Β. Ελλάδος στην αιχμή της τεχνολογίας


Την 2η καλύτερη βαθμολογία (4.4 / 5) στο πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (παρέμβαση ΙΙΙ – Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) έλαβε η Atlantis Engineering Α.Ε. για το καινοτομικό προϊόν mainDSS βάσει της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων της ΓΓΕΤ στις 22/09/2017 (http://www.gsrt.gr).

Το mainDSS αποτελεί μία πρωτοποριακή λύση για τα προβλήματα συντήρησης παραγωγικού εξοπλισμού,  υποστηρίζοντας τη συνεχή βελτίωση των Τμημάτων Συντήρησης, ανεξαρτήτου τομέα και μεγέθους επιχείρησης. Παρέχει αυτοματοποιημένες λειτουργίες αξιολόγησης απόδοσης και benchmarking της λειτουργίας τεχνικών τμημάτων (βάση διεθνών προτύπων και KPIs), με προτάσεις για την βελτίωση των «αδυναμιών» που ανιχνεύει. Στηρίζεται σε προηγμένους αλγόριθμους Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS) και τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine learning).

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνηγορεί ότι ο κλάδος της πληροφορικής αλλά και η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας.Leave a ReplyΕγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ