Ημερίδα: «Δικτύωση φορέων καινοτομίας και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ‘‘Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»


Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Δικτύωση φορέων καινοτομίας και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”» την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00 στις νέες εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (αίθουσα εκδηλώσεων), Φιλικής Εταιρείας 12 και Ι. Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη.

Στη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί η πρόσκληση “Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στόχος της πρόσκλησης είναι η «ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας». Σύμφωνα με την προκήρυξη το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες ενέργειας
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας

 

Επιλέξιμη δαπάνη είναι «Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα Καινοτομίας» προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι  άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής,
 • οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής),
 • σχεδιασμός νέων προϊόντων,
 • διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές.

 

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι μόνο μέσω της δυνατότητας ανάπτυξης δικτύωσης μεταξύ των φορέων καινοτομίας και των επιχειρήσεων μπορούμε να οδηγηθούμε σε ουσιαστικά αποτελέσματα και προτάσεις για τη μέγιστη αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, προσκαλούμε τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, να συμμετάσχει στην ημερίδα με εκπρόσωπό του παρουσιάζοντας τις παρεχόμενες καινοτόμες λύσεις του Ιδρύματος που αφορούν τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 προς τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν.

 

Θεωρούμε ότι η παρουσίαση συγκεντρωτικών παραδειγμάτων ερευνητικών σχεδίων προς τις επιχειρήσεις από το Ίδρυμα σας  θα προσδώσει ιδιαίτερη αξία στις εργασίες της ημερίδας.

 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι προτεινόμενες λύσεις του φορέα Καινοτομίας στα προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας. Ομοίως, αποκλείονται σχέδια που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, προώθηση/επιδότηση του κόστους εξαγωγών, κόστος σχεδίασης και παραγωγής διαφημιστικού υλικού και προώθησης πωλήσεων γενικότερα καθώς και κόστη που σχετίζονται με πρακτική εξάσκηση φοιτητών. Η εφαρμογή από την επιχείρηση του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας, θα παρέχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και θα έχει άμεσα οφέλη.

 

Προς ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε προκαταρκτικό πρόγραμμα των εισηγήσεων της Ημερίδας.

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε έως την Τετάρτη 5/2 για τον εκπρόσωπο σας που θα συμμετάσχει στην ημερίδα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και είμαστε στη διάθεσή σας για ενδεχόμενες διευκρινίσεις σχετικά με τη διοργάνωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση:

 • Νικόλαος Τζόλλας, Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, εντεταλμένος για θέματα καινοτομίας τηλ 6973983138 ή Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αν Διευθυντής Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας τηλ 2313319790, d.innovation@pkm.gov.gr      info@ris3rcm.eu 
 • Γιάννης Μαγνήσαλης, συνεργάτης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, τηλ 6977329449,  imagnisalis@yahoo.gr ή Λήδα Παπατζήκα, στέλεχος διοίκησης ΑΖΚ, τηλ 2316018635, papatzika@thessinnozone.gr

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση και το πρόγραμμα εδώ.Leave a Replynew address

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ