Διοργάνωση του 1ου Θερινού Σχολείου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με την υποστήριξη της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.


 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (SUMMER SCHOOL)
ΘΕΜΑ: «Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών & Εφαρμογές Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού»
8-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Διοργάνωση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού»
Υποστήριξη: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ)
ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, Θεσσαλονίκη
http://sdy.eap.gr/summerschool
Τα Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) επιτρέπουν την πρόσβαση και χρήση πληροφοριών και υπηρεσιών οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με τον καταλληλότερο τρόπο, ενισχύοντας σημαντικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τροποποιώντας δραματικά κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα συστήματα αυτά είναι «εξαφανισμένες» μέσα στο περιβάλλον στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες τις οποίες εξυπηρετούν – παρέχονται δε με τρόπο έξυπνο, προσαρμοζόμενο, διαρκή, διακριτικό και ασφαλή. Η διάδοση των ΣΔΥ απαιτεί τόσο την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών (αφού στοχεύουν στην υλοποίηση ενός σύμπαντος αποτελούμενου από υψηλά διασυνδεδεμένες ετερογενείς συσκευές), όσο και τη σχεδίαση καινοτόμων συσκευών (οι οποίες θα ενσωματώνουν δυνατότητες υπολογισμού και επικοινωνιών) και μεταφορών χρήσης. Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων είναι σήμερα εφικτή χάρη στις σημαντικές εξελίξεις στις τεχνολογίες των ασύρματων δικτύων, του λογισμικού και των μικροεπεξεργαστών. Η σχεδίασή τους απαιτεί τη συνθετική εφαρμογή γνώσεων που προέρχονται από γνωστικά αντικείμενα όπως κατανεμημένα συστήματα, λειτουργικά συστήματα, μηχανική λογισμικού, ασύρματα δίκτυα, δίκτυα κινητού υπολογισμού, τεχνολογία συσκευών, τεχνολογία αισθητήρων, ενσωματωμένα συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, γνωστική επιστήμη, επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής κα.
Το 1ο Θερινό Σχολείο (1ο ΘΣ-ΣΔΥ) βοηθά τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ΣΔΥ, προσφέροντας αυτή τη φορά διττή έμφαση σε σύγχρονες Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών καθώς και στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού Υπολογισμού. Δεν περιορίζεται στην παροχή γνώσεων, αλλά δίνει έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων σχεδίασης συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού, ανάλυσης απαιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής τεχνολογικών λύσεων, ανάλυσης της ποιότητας υπηρεσιών και της απόδοσης συστημάτων, σχεδίασης εφαρμογών, υπηρεσιών και διάδρασης μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και την πρακτική εφαρμογή.
Στους διδάσκοντες περιλαμβάνονται Καθηγητές της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ, Καθηγητές Ελληνικών ΑΕΙ που διδάσκουν στο ΕΑΠ και Ερευνητές από το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου, οι νεοφυείς επιχειρηματίες του «Thessaloniki Smart up Innovation Hub» θα παρουσιάσουν τις καινοτομικές ιδέες τους στους εκπαιδευόμενους.
Το 1ο ΘΣ-ΣΔΥ διαρκεί 2 εβδομάδες, υιοθετεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και συνδυάζει μελέτη από απόσταση και δια ζώσης διαλέξεις, ως ακολούθως:
• 1η Εβδομάδα (8-14 Σεπτεμβρίου): Οι εκπαιδευόμενοι θα μελετήσουν από απόσταση επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό που θα διατεθεί μέσω της πλατφόρμας Moodle και θα συμμετάσχουν σε 1 τηλε-συνεδρία ανά ενότητα εκπαίδευσης.
• 2η Εβδομάδα (15-20 Σεπτεμβρίου): Θα λάβουν χώρα δέκα (10) δια ζώσης διαλέξεις σε ζητήματα που άπτονται των ΣΔΥ. Το ημερήσιο πρόγραμμα της δεύτερης εβδομάδας περιλαμβάνει 7 ώρες διαλέξεων και εργαστηρίων, με δύο διαλείμματα και ένα μεσημεριανό γεύμα.
Το 1ο ΘΣ-ΣΔΥ απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ή άλλων συναφών ειδικοτήτων. Θα γίνουν δεκτοί το πολύ τριάντα (30) εκπαιδευόμενοι, με βάση τη χρονολογική σειρά καταβολής της συμμετοχής. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 170 Ευρώ και περιλαμβάνει πακέτο εκπαιδευόμενου, δικαίωμα χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και τηλε-διάσκεψης του ΕΑΠ, καφέ και γεύμα κατά τη δεύτερη εβδομάδα.
Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν, μετά από αξιολόγηση, πιστοποιητικά συμμετοχής. Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους συντελεστές, την τοποθεσία διεξαγωγής και την υποβολή αίτησης βρίσκονται στο:
http://sdy.eap.gr/summerschool

Υπεύθυνοι Θερινού Σχολείου:

  •  Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Διευθυντής ΠΜΣ ΣΔΥ, ΕΑΠ (kameas@eap.gr)
  • Δρ. Περικλής Χατζημίσιος, ΣΕΠ ΣΔΥ, ΕΑΠ (pchatzimisios@ieee.org)

Πληροφορίες:

  • Λήδα Παπατζήκα, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (2310 379481)

 

Picture2Leave a ReplyΝέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ