Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της μελέτης: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΥΛΑΚΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θ.Υ.Κ.Δ.) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ζ.ΚΑΙ.Θ.)


Απόφαση Παραχώρησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ ΕΡΓΟΥ

Τοπογραφικό

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥLeave a Replynew address

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ