Δελτίο Τύπου «Συνεργάζομαι»


“Συνεργάζομαι” στο 2ο Technology Forum της Θεσσαλονίκης

Ένα νέο θεσμό επιβράβευσης, υπό τον γενικό τίτλο «Συνεργάζομαι», προωθούν οι μεγαλύτεροι παραγωγικοί φορείς και ερευνητικοί οργανισμοί της Βόρειας Ελλάδας που συνδιοργανώνουν το 2ο Technology Forum της Θεσσαλονίκης.

Το «Συνεργάζομαι» ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών φορέων (εταιρείες πληροφορικής και βιομηχανίες) και ερευνητικών οργανισμών (πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) με στόχο να δώσει κίνητρα για τεχνολογικές συμπράξεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Το στοιχείο αυτό αποτελεί και τον πυρήνα της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης που προωθείται από την ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Έμμεσος στόχος του «Συνεργάζομαι» είναι η συνέχεια, η επέκταση και η προβολή, κατά τη διάρκεια του έτους, των συνεργασιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ετήσιου Technology Forum (www.technology-forum.eu).

Οι φορείς που οργανώνουν το «Συνεργάζομαι» είναι ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το «Συνεργάζομαι» διεξάγεται υπό την αιγίδα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Ο διαγωνισμός επιβράβευσης «Συνεργάζομαι» υποστηρίζεται απ’ όλους τους συμμετέχοντες φορείς της διοργάνωσης που επίσης, συνεργάζονται για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο, με κοινό σκοπό την ενίσχυση της Εξωστρέφειας, της Έρευνας και της Καινοτομίας, τους καθοριστικότερους παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Συμμετοχές-Βραβεία

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο «Συνεργάζομαι» περιλαμβάνουν: Περιγραφή του προβλήματος, των στόχων και του οράματος του έργου που προέκυψε από την συνεργασία, την περιγραφή των φορέων που συμμετείχαν, της συμπληρωματικότητας και του οφέλους από τη συνεργασία και τέλος, περιγραφή εμπειρίας και του αντίκτυπου της λύσης. (Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στην ιστοσελίδα: www.technology-forum.eu/synergazomai ).

Η υποβολή των συμμετοχών στον διαγωνισμό λήγει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ειδική επιστημονική επιτροπή, που έχει συσταθεί γι αυτόν τον σκοπό, θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και οι τρεις καλύτερες (2.000, 1.000 και 500 ευρώ) θα βραβευτούν στις 8 ΜαΪου 2015 κατά την διάρκεια της εκδήλωσης του 2ου Technology Forum που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ΠΑΜΑΚ.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Συνεργάζομαι» είναι:

-Η συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),

-Ο ελάχιστος αριθμός συνεργαζόμενων φορέων είναι δύο,

-Η συνεργασία να έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία τρία χρόνια,

-Ο τύπος των συνεργαζόμενων φορέων δεν είναι περιοριστικός αλλά είναι θετικό να υπάρχουν φορείς και από τον χώρο της βιομηχανίας και από τον χώρο της έρευνας.

«Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία Τράπεζα χρόνου, στην οποία ο κάθε φορέας θα συμμετέχει με τις δικές του ανθρώπινες δυνάμεις», δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΖΚ, Δημήτρης Λακασάς, κατά την διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης Τύπου και επισήμανε πως απώτερος στόχος είναι η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό σύστημα Καινοτομίας. «Πιστεύουμε σε δύο έννοιες: στην ισχύς εν τη ενώσει και στην ορθή διαχείριση της γνώσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΑΖΚ.

Επισυνάπτεται φωτογραφία αρ. 1 (από αριστερά προς δεξιά): Συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής του «Συνεργάζομαι» Κοσμάς Βάνβαλης, ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, καθηγητής Θανάσης Κωνσταντόπουλος, ο αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικών του Α.Π.Θ. Αν. Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης, ο πρόεδρος της ΑΖΚ Δημήτρης Λακασάς, ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ, Θεόφιλος Μυλωνάς και το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ, Παναγιώτης Κετικίδης.

plplLeave a ReplyΕγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ