Απόσπασμα ΔΣ 3η επαναπροκήρυξη βοηθητικό προσωπικό iCBA


Κήρυξη ως άγονη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού διοικητικού προσωπικού του έργου και επαναπροκήρυξή της- Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης.

Συνημμένα το Απόσπασμα Πρακτικού Απόσπασμα 158 ΔΣ_3η Επαναπροκήρυξη βοηθητικό_icbaLeave a ReplyΝέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ