Απόσπασμα ΔΣ επαναπροκήρυξη βοηθητικό προσωπικό iCBA


Κήρυξη ως άγονη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού διοικητικού προσωπικού του έργου και επαναπροκήρυξή της.

Το απόσπασμα πρακτικού ΔΣ συνημμένα Απόσπασμα 155 ΔΣ_Επαναπροκήρυξη Βοηθητικό προσωπικό_ICBALeave a ReplyΝέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ