Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας διεξαγωγής εκδήλωσης για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας διεξαγωγήςεκδήλωσης…
anastasia_itrust
8 Δεκεμβρίου, 2022
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Ανάθεση στον Δημήτριο Μηλώση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού διοικητικού προσωπικού του έργου Co-Working του προγράμματος INTERREG V-A «Greece – Bulgaria 2014-2020».

Απόφαση ανάθεσης στον Δημήτριο Μηλώση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού διοικητικού προσωπικού…
anastasia_itrust
21 Οκτωβρίου, 2022
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας A.E.» της υπηρεσίας συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού της για την ΑΖΚ έτους 2022 -2023.

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας A.E.» της υπηρεσίαςσυντήρησης – υποστήριξης λογισμικού της για…
anastasia_itrust
28 Σεπτεμβρίου, 2022
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών της omnichannel στρατηγικής της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για το β’ εξάμηνο του έτους 2022.

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τηςomnichannel…
anastasia_itrust
5 Αυγούστου, 2022


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.